Εσείς “αγοράζετε σανό” όταν σας μιλάνε για ΕΣΠΑ ;

Εσείς “αγοράζετε σανό” όταν σας μιλάνε για ΕΣΠΑ ;

Σε περιόδους όπως η σημερινή, η προσπάθεια για χρηματοδότηση, είναι σα να ψάχνουμε ψύλλους στα άχυρα. Μάλιστα, παρά το ότι δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα τα αποτελέσματα από προγράμματα του 2016 (ή δεν έχουν εξοφληθεί προγράμματα 2 ετών), αρκετοί προτιμούν να συνεχίζουν να “πουλάνε σανό” υποσχόμενοι στους επίδοξους χρηματοδοτούμενους “λαγούς με πετραχύλια” και “κάνε την ιδέα σου πραγματικότητα με χρήματα που θα σου δώσει μια αόρατη δύναμη”. Όπως σε κάθε τι, επιμένουμε να λέμε στους πελάτες μας τη (σκληρή) πραγματικότητα και πως η μόνη αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης παραμένει η ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (και η σελίδα του ΕΣΠΑ). Όχι οι δεκάδες ιστοσελίδες που για αύξηση επισκεψιμότητας ή συλλογή στοιχείων ενδιαφερομένων, παρουσιάζουν με εντυπωσιακές λεζάντες, ανύπαρκτες ή αμφίβολες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για συνεχή έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, η συνεργάτης οικονομολόγος και ειδική σε θέματα χρηματοδότησης, κα. Λίλιαν Κούτση, συνέλεξε για εσάς το πιο κάτω ενημερωτικό κείμενο.

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Στις 23 Μαρτίου 2017 ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες  3 παρεμβάσεις:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Σε ποιους απευθύνεται
 • Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί
 • Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις
Περίοδος υποβολής

από 23/3/2017 έως 17/5/2017 (ώρα 16:00)

Αναμενόμενα προγράμματα

 1. Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» θα αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών

 1. Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ

Η δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ» αποτελεί εξειδικευμένη δράση, με χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) προσανατολισμένη στην οικονομική υποστήριξη ΜΜΕ, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.

Δυνητικοί δικαιούχοι Υφιστάμενες ΜμΕ με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισμοί, συνεργατικά σχήματα.

 

 1. Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας- Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα
 2. Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους τομείς της RIS3 (Innovation Clusters)

Στο πλαίσιο της δράσης, αρχικά θα εντοπισθούν δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα αρωγού. Τα εν λόγω δίκτυα θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία αλλά και τις δυνατότητες μετεξέλιξης σε καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων στους θεματικούς τομείς της RIS3 στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με πεδία εξειδίκευσης εκείνα που προκύπτουν μέσω των διαδικασιών της επιχειρηματικής ανακάλυψης της Εθνικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 1. Seal of Excellence

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν. Απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά καινοτομική δραστηριότητα και είναι βιώσιμες και κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι : Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει το Seal of Excellence της ΕΕ  Συμβατές με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3

 1. Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών” (Τεχνοβλαστοί Start up- Spin-off / Spin-out).

Στόχος : η εμπορική α ξ ι ο π ο ί η σ η / ε μ π ο ρ ε υ μ α τ ο π ο ί η σ η ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.

 1. Δημιουργία Θερμοκοιτίδων για την ενίσχυση start-up στις ΤΠΕ στον τομέα παροχής υπηρεσιών και διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση

Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθούν θερμοκοιτίδες που θα ενισχύσουν επιχειρήσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Δημόσια Διοίκηση.

 1. Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»

Η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και των εφαρμογών τους στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που αξιοποιούν ως βασικά στοιχεία στρατηγικού & αναπτυξιακού σχεδιασμού τους ερευνητικά αποτελέσματα, καινοτόμες τεχνολογίες ή διαδικασίες που αφορούν στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά .

 1. Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά

Η δράση αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από συμπράξεις ερευνητικών φορέων και δυναμικών εγχώριων επιχειρήσεων και αφορούν σε συγκεκριμένες ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες του ευρύτερου τομέα των υλικών, όπως προέκυψαν κατά τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 1. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

Η Δράση «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)» αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.

 1. Αναβάθμιση εταιρειών franchising

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

 1. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
 • Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 1. Στοχευμένη ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης.

 1. Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις Περιφέρειες

 1. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μοιραστείτε το περιεχόμενο