Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ποιά είναι τα «8 μυστικά σημεία» που αποτελούν παγίδες στην επιτυχή αξιολόγηση, μιας επιχειρηματικής πρότασης για το πρόγραμμα «Τουρισμός 2017»,  σύμφωνα με τις προτεραιότητες  του οδηγού υποβολής καθώς και σύμφωνα με το επίπεδο συνάφειας  που ορίζει η Στρατηγική του Προγράμματος ΕΥΡΩΠΗ 2020 :

(* από την έμπειρη οικονομολόγο και ειδική σε θέματα χρηματοδότησης, Λίλιαν Κούτση)Tourismos 2017

 1. Η έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) αποτελεί βασική παράμετρο του προγράμματος αφού θα πρέπει να αποσκοπεί στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τα υφιστάμενα πλεονεκτήματά της.
 2. Υψηλό επίπεδο ποιότητας σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 3. Εστίαση στην Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας.
 4. Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων με εφαρμογή πραγματικής καινοτομίας.
 1. Επένδυση  σε διαδικασίες & τεχνικές  συστημάτων διαχείρισης & οργάνωσης.
 2. Αύξηση ποσοστού απασχόλησης (θέσεις εργασίας εξειδικευμένου κυρίως προσωπικού)
 3. Εστίαση σε πεδία δράσης θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού.
 4.  Σύσταση Συνεργατισμών και συναφών πρωτοβουλιών.

Οι βασικότεροι λόγοι απόρριψης ενός επιχειρηματικού σχεδίου όπως έχουν διαπιστωθεί μέσα από την 20ετή μας εμπειρία.

 1. Αδυναμία κατανόησης της αγοράς / Ανεπαρκής αγορά κατά τη καταγραφή του επιχειρηματικού πλάνου.
 2. Αφελείς ή τυχαίες προβλέψεις / υποθέσεις.
 3. Αναξιόπιστη η εύκολα αντιγράψιμη τεχνολογία ή καινοτομία.
 4. Υπερβολικά υψηλό ποσό επένδυσης σε σχέση με τις προσδοκίες απόδοσης.
 5. Ανεπιτυχής σχεδιασμός λειτουργιών.
 6. Άγνοια των ρυθμιστικών ή νομικών παραμέτρων και θεμάτων.
 7. Ανεπαρκής, άπειρη ή αναξιόπιστη διοικητική ομάδα.

Επιπλέον συχνά συμπτώματα απόρριψης ενός Business plan από τη διαδικασία εύρεσης χρηματοδότησης : ασάφεια στη διατύπωση,  χρήση υπερβολικής και ιδιαίτερης ορολογίας της αγοράς και της τεχνολογίας,  κακή σύνταξη, υπερβολικός όγκος της πρότασης καθώς και η υπεραπλουστευμένη σύνταξη που μαρτυρά απουσία επαρκών γνώσεων.

Εκμεταλλευτείτε την 20ετή μας εμπειρία σε Επιχειρηματική Οργάνωση, Ανάπτυξη και Εργαλεία Χρηματοδότησης και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ενίσχυσης της επιχείρησής σας, χωρίς καμία υποχρέωση επικοινωνώντας μαζί μας στο 211 8000599 ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας και αφήστε σε εμάς την κλήση.

Μοιραστείτε το περιεχόμενο