ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING

Έχοντας σχεδιάσει, υλοποιήσει και διαχειριστεί, ένα από τα πιο σημαντικά έργα προβολής του Ελληνικού εναλλακτικού και αειφόρου τουρισμού στη χώρα, την πλατφόρμα MyGreekHeart, γνωρίζουμε καλά τα μυστικά ενός πετυχημένου πλάνου στρατηγικής Marketing για μια τουριστική επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τη μελέτη και ανάλυση των παραμέτρων της εκάστοτε περίπτωσης έως την πλήρη εφαρμογή των βασικών αρχών και ασφαλών στρατηγικών μάρκετινγκ στο πεδίο δράσης που θα κληθούμε να προσφέρουμε. Μια τέτοια μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει εξειδικευμένα θέματα όπως για παράδειγμα τα κίνητρα και η ικανοποίηση του τουρίστα, η έρευνα και τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, η προώθηση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, η διαφήμιση και επωνυμία τουριστικών προορισμών, η τουριστική βιομηχανία και άλλα.
Ενδεικτικά προσφέρουμε υπηρεσίες που αφορούν σε :
  • Μάρκετινγκ τουριστικών οργανισμών
  • Προώθηση τουριστικού προϊόντος
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  • Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών
  • Τοπικό μάρκετινγκ και βιώσιμη ανάπτυξη

Ασφαλείς λύσεις και υπηρεσίες που φέρνουν αποτέλεσμα