ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Οργάνωσης & Ανάπτυξης

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που λειτουργεί με εμπορικό σκοπό βασίζει την επιτυχία της στην απόδοση των επιμέρους διαδικασιών και παραμέτρων που τη συνιστούν.

Άνθρωποι, δομές, διαδικασίες, υποδομή και εργαλεία αξιολογούνται ξεχωριστά αλλά και σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό οικοσύστημα ώστε να αποτιμηθεί η πραγματική συμβολή τους στα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Η διαδικασία συμπληρώνεται με σχετική αναφορά που παραδίδεται στη διοίκηση (Management Report).

Βασικές παράμετροι που αξιολογούνται :

 • Επιδόσεις προσωπικού (πωλήσεις – υποστήριξη)
 • Επιδόσεις διαδικασιών πώλησης και υποστήριξης
 • Διοικητική καθοδήγηση και στυλ διοίκησης προσωπικού
 • Ομαδικότητα, επιχειρηματικό ηθικό (morale) και εναρμόνιση με την κουλτούρα της επιχείρησης
 • Εταιρική ταυτότητα και αντίληψη επ αυτής από την αγορά
 • Υποδομές πληροφορικής
 • Στρατηγική Marketing, εφαρμογή και διαδικασίες αυτής
 • Διαδικασίες προσέλκυσης νέων πελατών
 • Διαδικασίες διατήρησης πελατολογίου και διαχείρισης κρίσεων
 • Παρουσία και λειτουργικότητα εμπορικού καταστήματος (retail store)
 • Εφαρμογή καινοτομίας
 • Διαδικασίες εξωστρέφειας
 • Στρατηγικές Συνεργασίες και συνέργειες
 • Διαδικτυακή παρουσία με αξιολόγηση επιδόσεων Web και Social presence (διαδικτυακής παρουσίας και παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα)
 • Δίκτυο Συνεργατών
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και «θέση» στην αγορά και απέναντι στον ανταγωνισμό

Στη συνέχεια σχεδιάζονται οι απαραίτητες παρεμβατικές ενέργειες για την ενίσχυση των αδύναμων σημείων αλλά και την περαιτέρω ανάδειξη των παραμέτρων εκείνων που η επιχείρηση ήδη αριστεύει.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως θα βοηθήσουμε τη δική σας επιχείρηση στο να βελτιώσει την εμπορική της απόδοση, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μια επικοινωνία δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να σας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες.