Έχετε μία επιχειρηματική ιδέα ;

Ideas Development & Evaluation Assessment  Lab ©

(IDEA Lab)

Σας «ήρθε» μια επιχειρηματική ιδέα που θέλετε να πραγματοποιήσετε; Ελάτε να την αναλύσουμε και να τη δοκιμάσουμε μαζί και να την αξιολογήσουμε με ασφάλεια, σε ένα Epathlon Idea Lab. Καμία ιδέα δεν πρέπει να είναι αρκετά «υπερβολική» ώστε να σας αποθαρρύνει. Με τη σωστή ανάλυση και μελέτη, μια ιδέα μπορεί να προσεγγίσει τη σωστή υλοποίηση με ασφάλεια. Σεβόμαστε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και την ανταποδίδουμε με απόλυτη εχεμύθεια αλλά και τη στηρίζουμε τυπικά (μέσω σχετικού συμφωνητικού).