Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου

Αν απασχολεί και εσάς καθημερινά η επιβίωση και η ανάπτυξη της επιχείρησής σας μέσα από την ενδυνάμωση και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και των  απαραίτητων επιχειρηματικών διαδικασιών (όπως πχ. το marketing και οι πωλήσεις)  , αλλά αυτό δεν βρίσκεται ήδη στην καθημερινή σας ατζέντα , η ΕΠΑΘΛΟΝ   μπορεί να αποτελέσει για εσάς έναν αξιόπιστο σύμμαχο . Με γνώση, εμπειρία και σεβασμό στην επιχείρηση και τους ανθρώπους, αναλαμβάνουμε ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης από τις απαιτητικές και κρίσιμες διαδικασίες της αξιολόγησης, της οργάνωσης, της εξέλιξης, της καθοδήγησης και κατ ουσία, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού ,με απώτερο σκοπό, τη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής απόδοσης.

Συνεργαζόμαστε με αρκετούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αυτό που μας χαρακτηρίζει  (σύμφωνα με όσα λένε οι πελάτες και συνεργάτες μας) είναι ότι η προσέγγισή μας  δεν περιορίζεται στην αποτύπωση της θεωρίας αλλά εφαρμόζει στην πράξη (hands-on) εφικτές, προσιτές, ευέλικτες  και αποδοτικές μεθόδους .

Στις απαιτητικές εποχές μιας οικονομικής ύφεσης, οι υπηρεσίες  Active Mentoring και Human Capital Management, αποτελούν ανεκτίμητης σημασίας εργαλεία για τη σύγχρονη επιχείρηση που πρέπει να κινείται ευέλικτα και αποφασιστικά είτε σε διαδικασίες πρόσληψης, είτε σε διαδικασίες διαχείρισης και εξέλιξης , είτε -αν χρειαστεί- σε περιπτώσεις που απαιτείται μείωση ή αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς να θυσιαστεί η παραγωγική επάρκεια της επιχείρησης.

Ίσως αντιμετωπίζετε κάποιες προκλήσεις που πρέπει άμεσα να ξεπεραστούν. Ίσως χρειάζεστε άμεσα απεμπλοκή από ζητήματα που απαιτούν εμπειρία και καθαρό μυαλό σε θέματα στρατηγικής ή διαχείρισης, όπως Εμπορική πολιτική, Διαχείριση και Ανάπτυξη Πελατολογίου, Αξιολόγηση και Επέκταση Δικτύου Συνεργατών,  Παρακίνηση & Κινητοποίηση (Motivation) προσωπικού, Μη Επαρκείς Δεξιότητες, Χαμηλό Ηθικό & Ψυχολογία, Αναγνώριση & Επιβράβευση, Μικρή Εμπλοκή & Λήψη Πρωτοβουλιών, Χαμηλή Απόδοση & Αποτελέσματα, «Τοξικά» Στελέχη κλπ.  Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε πως υπάρχει βοήθεια.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως θα βοηθήσουμε τη δική σας επιχείρηση στο να βελτιώσει τις επιδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού της, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μια επικοινωνία δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να σας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες.

Ασφαλείς λύσεις και υπηρεσίες που φέρνουν αποτέλεσμα