Επιχειρησιακή καινοτομία

Εφαρμογή καινοτομίας ως προστιθέμενη αξία στο προσφερόμενο προϊόν ή την υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διοργάνωση μιας μελέτης εφαρμογής καινοτομίας.