Πληροφορική & Διαδίκτυο

Η τεχνολογίες πληροφορικής και διαδικτύου, για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε τύπο επιχείρησης και κάθε λειτουργική ανάγκη, οφείλουν να διευκολύνουν και να εξασφαλίζουν τις σωστές διαδικασίες και να εξυπηρετούν τους σκοπούς της κάθε επιχείρησης. Όχι τους σκοπούς των προμηθευτών της τεχνολογίας.
Η σωστή αξιολόγηση των επιχειρηματικών αναγκών, ο σωστός σχεδιασμός στην υλοποίηση μιας τεχνολογικής λύσης, καθώς και η μελετημένη εισαγωγή μιας νέας διαδικασίας που περιλαμβάνει εργαλεία τεχνολογίας πληροφορικής, στην καθημερινότητα μιας επιχείρησης, παίζουν στρατηγικό ρόλο σε αυτήν καθαυτή την επιχειρηματική επιτυχία.

Στην ΕΠΑΘΛΟΝ δίνουμε τη μέγιστη σημασία σε αυτές τις παραμέτρους και προσφέρουμε με εμπειρία δεκαετιών, υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την επιτυχία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων βασισμένων σε τεχνολογίες πληροφορικής και διαδικτύου.

 • Ανάλυση και καταγραφή απαιτήσεων χρήστη
 • Συγγραφή scoping document και καταλόγου παραδοτέων
 • Διαχείριση έργων πληροφορικής
 • Αξιολόγηση τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσίες κοστολόγησης
 • Μελέτη εισαγωγής και έμπρακτη καθοδήγηση προσωπικού σε χρήση νέων τεχνολογιών
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση πιλοτικών έργων και πρωτοτύπων
 • Αξιολόγηση υπάρχουσας υποδομής και βοήθεια στο στρατηγικό σχεδιασμό επέκτασης / αντικατάστασης τεχνολογιών
 • Κατασκευή custom (κατά παραγγελία και εξειδικευμένου) λογισμικού στα περισσότερα λειτουργικά περιβάλλοντα
 • Ανάλυση, Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών έργων
 • Σχεδιασμός περιβάλλοντος χρήστη – User interface design
 • Εκπαίδευση