ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εξάσκηση και coaching στο «γήπεδο» και όχι στο…PowerPoint !

Η πώληση από πολλούς – ακόμα και με εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων – αντιμετωπίζεται ως μια πολύπλοκη διαδικασία που συχνά συνοδεύεται από ψυχολογική πίεση είτε λόγω της οικονομικής απαίτησης που τη συνοδεύει, είτε λόγω του «φόβου μιας απόρριψης» (έτσι λαμβάνεται συχνά αλλά εσφαλμένα από πολλούς η μη ολοκλήρωση αγοράς εκ μέρους του πιθανού πελάτη).  Στην πράξη η πώληση είναι μια απλή διαδικασία (απλή αλλά όχι εύκολη) κατά την οποία ο «πωλητής» συνοδεύει τον «πελάτη» από το σημείο Α στο σημείο Β.

Δεν πρέπει να διακατέχεται από δέος, μιας και κάθε επαφή με πελάτη, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανατροφοδότηση και όχι  ως προσωπική απόρριψη ή αποτυχία .

Η πώληση είναι κάτι που που διδάσκεται και μάλλιστα εάν διδαχθεί με βιωματικό κι όχι με στατικό ή παθητικό τρόπο (π.χ. σε ένα παραδοσιακό σεμινάριο όπως συχνά γίνεται), φέρνει στην επιχείρηση πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Τα ίδια ισχύουν και στην ανάγκη για παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση ή υποστήριξη (και σε κάθε μορφή αυτών : τηλεφωνική, στο χώρο του πελάτη, στο χώρο της επιχείρησης, σε μια έκθεση ή ένα χώρο που γίνεται απλά δειγματισμός ή merchandising). Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στη σωστή προετοιμασία των στελεχών σε πραγματικές συνθήκες, με ρεαλιστικά σενάρια και με τρόπο που να καλύπτει κάθε δυνατή μελλοντική περίπτωση.

Ο τόπος διεξαγωγής είναι ο φυσικός χώρος (ή χώροι) που λειτουργούν οι πωλητές, τα εμπορικά στελέχη ή στελέχη υποστήριξης της επιχείρησης, κι όχι απλά μια αίθουσα διδασκαλίας Οι εκπαιδευόμενοι δεν κρίνονται από τους εκπαιδευτές, αλλά καθοδηγούνται στην τελειοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας, πώλησης και εξυπηρέτησης ενώ διδάσκονται απλές, έξυπνες και ασφαλείς μεθόδους που προσφέρουν στο χτίσιμο της απαραίτητης εμπειρίας και αυτοπεποίθησης.

Θέλετε να βοηθήσετε πραγματικά την επιχείρησή σας;    Οργανώστε μαζί μας ένα βιωματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, άμεσα.