Φορτώνει…

Υπηρεσίες

Η ΕΠΑΘΛΟΝ Ε.Ε. βρίσκεται δίπλα στους Επιχειρηματίες, τους Επαγγελματίες και τα Στελέχη, που αναζητούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ο περιορισμένος χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους σήμερα οι Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και οι συνεχείς επιχειρηματικές προκλήσεις, απαιτούν σωστό προγραμματισμό και άμεση απόκριση με τη βοήθεια αξιόπιστων συνεργατών.  Με λύσεις εφαρμόσιμες, προσιτές, άμεσες και ασφαλείς, που θα θέσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στη σωστή αναπτυξιακή τροχιά. Μια τροχιά που η επιχείρηση διατηρεί αυτόνομα όσο απαιτηθεί.
Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται και κοστολογούνται μετά από μια ενδελεχή μελέτη των επιχειρηματικών παραμέτρων. Συμφωνούνται κοινοί στόχοι (ποιοτικοί και ποσοτικοί) καθώς και ένα εφαρμόσιμο πλάνο ενεργειών που ακολουθεί συγκεκριμένο προ-συμφωνημένο χρονικό και οικονομικό προϋπολογισμό.
Στον πυρήνα των υπηρεσιών μας, βρίσκονται :
 • η Επιχειρηματική Καθοδήγηση (με το Business Coaching & το Active Mentoring),
 • η Επιχειρηματική Συμβουλευτική (Business Consulting) και
 • η Υλοποίηση έργων επιχειρηματικής ανάπτυξης και εφαρμογών τεχνολογίας.

  Επιγραμματικά, οι υπηρεσίες μας δίνουν λύσεις σε προκλήσεις που αφορούν :

 • Στρατηγική Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Marketing Strategy and Communication).
 • Σχεδιασμό και Υλοποίηση Εφαρμόσιμων Επιχειρηματικών Πλάνων (Business Plan Design and Implementation).
 • Αξιολόγηση και Αναδιοργάνωση Εμπορικής Πολιτικής (Commercial Strategy Evaluation and re-design).
 • Οργάνωση και Διαχείριση Εμπορικού Τμήματος / Τμήματος Πωλήσεων (Commercial Dept Management – Outsourced Commercial & Sales Management).
 • Αξιολόγηση, Ενδυνάμωση , Διαχείριση και Εξέλιξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Capital management) .
 • Οργάνωση, αξιολόγηση και διαχείριση δικτύου συνεργατών (Partner Channel Management).
 • Εξαγωγικό marketing και διερεύνηση αγορών εξωτερικού (Exports Research and Marketing).
 • Εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομίας και πληροφορικής (Innovation adoption services).
 • Σχεδιασμό και εφαρμογές πληροφορικής (IT solution design and development).
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνων διαδικτυακή επικοινωνίας (Web Content and Social Marketing).
 • Έρευνες αγοράς για εισαγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων και μελέτες βιωσιμότητας (market and feasibility assessments).
 • Επιχειρηματική καθοδήγηση σε ελεύθερους επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες (1-on-1 Business Coaching & Active Mentoring).
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης κρίσεων (Crisis Management).
 • Ανάπτυξη νέω αγορών (New market development).
 • Σχεδιασμό και δημιουργία εταιρικού ονόματος (Branding).

 

 Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να μπορέσουμε αφού ακούσουμε την πρόκληση που αντιμετωπίζετε, να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μια τέτοια επικοινωνία δεν είναι δεσμευτική για εσάς. Μπορεί όμως να απελευθερώσει την επιχείρησή σας ή ακόμα και εσάς τους ίδιους από ότι σας στερεί την επιτυχία.

Λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε ανάγκη